Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Technologie ocieplania domu
1 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego pracy. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z jakimi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej grupie mieszczą się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia na tle seksualnym, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszystkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle prowadzone przez kancelarię prawną postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie gdy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody oraz ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły niezbędny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z tajnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać pewnie działania. Są to więc sprawy związane z formą oraz wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Często skazani także ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy dokonanych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, w których osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może również osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to skutki takich działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często uwzględniane są tu także wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieprzepisowe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.